Voor de goede gang van zaken bij Bousema & van Kuijk Fysiotherapie verzoeken wij u onderstaande informatie door te nemen:

1. Bij het eerste bezoek graag uw verzekeringspasje, identiteitsbewijs en evt. verwijzing meebrengen. Wij dienen deze te controleren alvorens de behandeling te kunnen starten.

2. Patiënten dienen zelf hun polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Door de vele verschillen in polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoedt zijn de kosten voor de patiënt.

3. Als u van verzekering verandert, dient u dit aan uw behandelend therapeut door te  geven. 

4. Afspraken die uiterlijk 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

5. Tijdens uw behandelperiode dient u elk contact met huisarts en specialist (uw klacht betreffende) te melden zodat er evt. een verslag kan worden meegegeven.

6. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens.(WBP)

7. Indien u opmerkingen, ideeën etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als per e-mail aan ons doorgeven.

8. De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt.

9. De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.

10. De openingstijden van de praktijken zijn: 

Praktijk Breda                                          Praktijk Terheijden

Ma t/m vrij   09.00 – 21.00                        Ma t/m vrij   Behandeling volgens afspraak

Zaterdag      Gesloten                              Zaterdag      Gesloten

Zondag        Gesloten                              Zondag        Gesloten

Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens bovenstaande openingstijden. U kunt ons 24 uur per dag via de mail berichten via breda@bousemavankuijk.nl of via https://www.bousemavankuijk.nl

11. De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen 3 werkdagen na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden.


12. Het is alleen toegestaan te trainen als u daarvoor een afspraak heeft gemaakt of wanneer u aansluitend een afspraak met uw therapeut heeft gemaakt. Dit geldt alleen wanneer u in behandeling bent.

13. Bousema & van Kuijk Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

14. De oefenzaal alleen met schone zaalschoenen betreden. U kunt in de omkleedruimte uw persoonlijke eigendommen in een kluis opbergen.

15. In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik op de trainingsapparatuur vereist.

16. Na gebruik van de cardio-toestellen deze graag schoon achterlaten.

17. Na gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen.

18. Als er mankementen aan apparatuur of materialen zijn, verzoeken wij u dit aan een aanwezige therapeut in de zaal te melden.

19. In het pand en beide praktijken is het verboden te roken.

20. Het nuttigen van eet- en drinkwaren, m.u.v. bidons, is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.